2022, ജനു 13

DR. MS NAIR ALL KERALA TOURNAMENT, AGAINST ATHREYA CRICKET ACADEMY-THRISSUR

Second match against ATHREYA CRICKET ACADEMY-THRISSUR, Athreya won by 99 runs.

ATHREYA CRICKET ACADEMY 180/7(30)
Rojith Ganesh 51, Sreeraj 32.
Akbar 4/42
PARAPPANANGADI CC 81/10(18.4)
Salik 25
Athif Bin Ashraf 5/38

Man of the match: Athif Bin Ashraf

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ